Pierwsi osadnicy

drukuj

Po zakończeniu II wojny światowej dla małej wioski pod Górą Św. Anny nastały nowe czasy. Zgodnie z decyzją mocarstw, zaczęli napływać tu polscy osadnicy. Pojawiła się nazwa Bielawy (przetrwała ona do dziś w nazwie leśniczówki, która włączona jest obecnie do Nowej Rudy).


Większość osadników to głównie mieszkańcy województw centralnych przedwojennej Polski (kieleckie, krakowskie). Pozostali przybyli zza Buga (lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie). Pierwszym sołtysem wsi został Roman Adamczyk. Tadeusz Włodarski na kilka lat uruchomił restaurację. Większość osadników stanowili rolnicy lub robotnicy rolni.

Stąd przejmowali oni najczęściej gospodarstwa poniemieckie. Nie udało się zrealizować planów uruchomienia kamieniołomu, Niemców w większości wysiedlono w 1946 roku, ale część pozostała do końca lat pięćdziesiątych, pracując w kopalniach i elektrowni (w 1947 było ich 29).

Copyrytght © 2006-2018 Budomontaż. Wszelkie prawa zastrzeżone
design by insideWeb